UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OGŁASZA – SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI MIESZKANIA W OWCZARACH, GMINA OŁAWA

Obraz-8-1.png

Upadłość konsumencka-Kendzierska/Zimkowski

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Bernardy Kendzierskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w drodze przetargu wchodzącą w skład masy upadłości udział w 1/2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 składającego się z trzech pokojów, kuchni i łazienki z wc, o powierzchni użytkowej 47,2 m2, z przynależną komórką o powierzchni 10,30 m2, umiejscowionego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 75 położonego w Owczarach (gmina Oława), który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 15/100 udziałem w nieruchomości wspólnej- prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1O/00021703/5) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/0030638/4

za cenę wywoławczą nie niższą niż  14.900,00 zł netto

(czternaście tysięcy dziewięćset złotych), co odpowiada 30 % wartości oszacowania.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu  w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. osobiście lub drogą pocztową na adres biura syndyka ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się we Wrocławiu przy  ul. Sienkiewicza 81/3 oraz telefonicznie pod numerem 71 380 25 16 w godz. 9:00 16:00 oraz na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl

scroll to top