SYNDYK SPRZEDA PRAWA, RUCHOMOŚCI, WIERZYTELNOŚCI

obraz-4-5.png

Syndyk POL-STOWEST

Syndyk masy upadłości POL-STOWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu (KRS 0000152906), informuje o sprzedaży praw i ruchomości wchodzacych w skład masy upadłości:

1/. UDZIAŁY UPADŁEJ SPÓŁKI POL- STOWEST sp. z o.o. w jednostkach powiązanych:

a/.  POL – STOWEST Materiały Budowlane Spółka z o.o.  z siedzibą w Błoniach KRS – 0000071279. Ilość udziałów 40 o wartości nominalnej 120.000,00 zł co stanowi 100% wartości kapitału spółki.

b/.  POL – STOWEST  Automatyka Przemysłowa i Elektrotechnika spółka z o.o.  z siedzibą w Błoniach. KRS – 0000059059. Ilość udziałów 40 o wartości nominalnej 50.000,00 zł. co stanowi 100% wartości kapitału spółki

za cenę możliwą do uzyskania.

2/. ZAPASY MAGAZYNOWE (branża wentylacyjno – klimatyzacyjna) za cenę nie niższą niż 259.315,20 zł netto. Składniki mogą być zbywane oddzielnie (w pakietach) za wskazane w wykazie ceny jednostkowe.

3/. WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE I BIUROWE za cenę nie niższą niż 22.720,00 zł brutto.

4/. WIERZYTELNOŚCI za cenę nie niższą niż  230.000,00 zł brutto.

Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – POL-STOWEST” należy składać w kancelarii syndyka do dnia 05.08.2020 r. do godz. 12:00.

 Rozpatrzenie ofert nastąpi terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia składnia ofert.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Informacje na temat sprzedaży można uzyskać w kancelarii syndyka przy ul. Akacjowej 4N 2/13, 54-040 Ślęza, tel. 71 715 11 37, 609 146 834 – lwojcikowski.integersa@gmail.com, biuro@mbkkancelaria.pl.

scroll to top