UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OGŁASZA SPRZEDAŻ UDZIAŁU W 1/2 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GAŁOWIE, GMINA MIĘKINIA, POWIAT ŚREDZKI

obraz-3-8.png

Upadłość konsumencka – Babula/Krzemińska-Haładyn

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup wchodzącego w skład masy upadłości: udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gałowie, gmina Miękinia, powiat średzki, działka nr 63/1, AM-1 o powierzchni 0,3132 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00043502/9cenę minimalną 26 265 zł netto

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 603 060 085 lub za pomocą poczty e- mail: mirella.krzeminska@gmail.com Oferty, wyłącznie pisemne, w języku polskim wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 2 700 zł składać należy w terminie do dnia 05.08.2020 r. w Biurze Syndyka Mirelli Krzemińskiej – Haładyn ul. Armii Krajowej 14a/5; 50 – 541 Wrocław.

Kontakt – 603 060 085, e- mail: mirella.krzeminska@gmail.com

scroll to top