SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WOŁCZYN WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

obraz-2-9.png

Syndyk Linopłyt SA

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 28.07.2020

Syndyk masy upadłości Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S.A. w likwidacji w upadłości z siedzibą ul. Fabryczna 4, 46-250 Wołczyn, NIP: 7510002444, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. Udziału 9087/10000 w nieruchomości zabudowanej położonej na działce nr 675 z m. 8 obręb Wołczyn–miasto, Wołczyn ul. Młyńska 18 (Rzeczna 11,13) opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00059886/2,

cena wywoławcza wynosi 367.200,00 zł.

2/. Prawa wieczystego użytkowania gruntu składającego się z działek o nr 324/31, 324/33, 324/35, 324/18 wszystkie z mapy 4 i 5 obręb Wołczyn – miasto, Wołczyn ul. Fabryczna 2, o łącznym obszarze 7,3055 ha, zabudowane budynkami przemysłowymi, opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00016318/7,

łączna cena wywoławcza wynosi 528.200,00 zł.

Zespół w/w działek gruntowych dzieli się na kompleksy:

  a/. działka nr 324/31, 324/33 o łącznym obszarze 3,2891 ha,

cena wywoławcza wynosi 256.000,00 zł,

  b/. działka nr 324/18, 324/35 o łącznym obszarze 3.4962 ha,

cena wywoławcza wynosi niż 272.200,00 zł;

3/. Prawa użytkowania wieczystego działki nr 751 z mapy 9. obręb Wołczyn o obszarze 1,6431 ha, zabudowana, opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00016318/7,

cena wywoławcza wynosi 40.500,00 zł.

► Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 92 1090 2138 0000 0001 3413 9438 najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2020 r. ► W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych. ►Oferty można złożyć 26 sierpnia 2020r. listem poleconym z dopiskiem „LINOPŁYT – przetarg nieruchomości” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ► W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ►Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz. 10:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ►Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ► Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ► Oferenci z tego tytułu  nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – 692 869 248

scroll to top