SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

obraz-6-7.png

Syndyk PPW Araj

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 28.07.2020

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno Wdrożeniowego „Araj” Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z/s w Kątach Wrocławskich sprzeda w drodze przetargu wierzytelność wchodzącą w skład masy upadłości przysługującą od członków zarządu oraz pełnomocnika zarządu z tytułu wyrządzenia spółce szkody w wysokości 4.362.641,75 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden 75/100 złotych)

za cenę wywoławczą nie niższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.

Regulamin sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl, zaś informację o przetargu i przedmiocie sprzedaży pod numerem tel. 71 380 25 16 w godz. 9:00- 15:00.

scroll to top