UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ W OPOLU

obraz-2-7.png

Upadłość konsumencka – Burman/Wróbel

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 28.07.2020

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 117/19 of), ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, znajdujący się na działkach 655/27, 655/120, 655/195 z mapy 12 obręb Opole o obszarze 0,0271 ha (ul. Oswalda Matei 15, Opole). KW nr OP1O/00077928/6.

Cena wywoławcza wynosi 524.000,00 zł (NETTO)

Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 65 1090 2183 0000 0001 3539 8813 najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2020 r. ■ Oferty można złożyć do 26 sierpnia 2020 r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 117/19 of – przetarg” na adres Biuro Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ■ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ■ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ■ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ■ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ■ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – 692 869 248

scroll to top