UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNO – GOSPODARCZYM PRZY UL. PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIDZINA – GMINA SKOROSZYCE, POWIAT NYSKI, WOJ. OPOLSKIE

obraz-2-8.png

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 28.07.2020

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 152/19 of), ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno – gospodarczym o powierzchni 3,2810 ha, oznaczonej jako działka 407/34 z mapy 2 położonej w miejscowości Sidzina przy ul. Parkowej (gmina Skoroszyce, powiat nyski, woj. Opolskie). KW nr OP1N/00079428/4.

Cena wywoławcza wynosi 160.000,00 zł (NETTO)

■▬ Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 51 1140 2004 0000 3102 8022 9001 najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2020 r. ■▬ Oferty można złożyć do 26 sierpnia 2020 r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 152/19 of – przetarg” na adres Biuro Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ■▬ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ■▬ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz. 11:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ■▬ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ■▬ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ■▬ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – 692 869 248

scroll to top