UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI DROGOWEJ – SUCHY BÓR, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

obraz-2-6.png

Upadłość konsumencka-Kowałek/Wróbel

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 28.07.2020

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 16/19 of), ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości drogowej położonej na działce nr 27/20 z m.3 obręb 0034 Suchy Bór. KW nr OP1O/00141597/6.

Cena wywoławcza wynosi 15.500,00 zł (NETTO)

●→ Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 14 1090 2183 0000 0001 3464 0027 najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2020 r. ●→ Oferty można złożyć do 26 sierpnia 2020 r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 16/19 of – przetarg” na adres Biuro Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ●→ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ●→ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – 692 869 248

scroll to top