SYNDYK OGŁASZA – SYNDYK SPRZEDA W DRODZE PRZETARGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – ZGORZELEC UL. GROSZOWA/FABRYCZNA 10

obraz-7-8.png

Syndyk Famago

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 28.07.2020

Syndyk masy upadłości FAMAGO sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu sprzeda w drodze przetargu wchodzące w skład masy upadłości nieruchomości położone w Zgorzelcu przy ulicy Groszowej/Fabrycznej 10 :

►PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO zabudowanej działki gruntu  nr 9/7 na której usytuowany jest BUDYNEK NR 37 – HOTEL stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności oraz

►PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO działki gruntu  nr 9/19 AM-3 obręb 0002 m. Zgorzelec o powierzchni 1326 m2 wraz z udziałem 272/10000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości

Stanowiącej DROGĘ DOJAZDOWĄ w granicach działki 9/22 AM-3 o powierzchni 4255 m2.

●▬ Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r. osobiście lub drogą pocztową na adres ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław. ●▬ O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. ●▬ Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się we Wrocławiu (50-348) przy ul. Sienkiewicza 81/3,oraz telefonicznie pod numerem 71 380 25 16 w godz. 9:00 15:00 oraz na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl

SYNDYK INFORMUJE RÓWNIEŻ, IŻ OPRÓCZ WYŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI POSIADA DO SPRZEDAŻY JESZCZE DALSZE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W ZGORZELCU PRZY ULICY GROSZOWEJ/FABRYCZNEJ 10 PRZY CZYM SPRZEDAŻ TYCH NIERUCHOMOŚCI MOŻLIWA BĘDZIE PO WCZEŚNIEJSZYM ICH WYODRĘBNIENIU.

Podmioty zainteresowane nabyciem takich nieruchomości proszone są o kontakt pod numerem 501 710 640 lub skierowanie na adres ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław informacji o zainteresowaniu nabyciem.

scroll to top