SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ W WYSOKOŚCI ½ W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ GM. DĄBROWA, OBRĘB PRĄDY, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

obraz-6-8.png

Syndyk Spółka Mieszkaniowa Merkury

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Nowa Trybuna Opolska – 28.07.2020

Syndyk masy upadłości Spółki Mieszkaniowej Merkury sp. z o.o. w upadłości z/s w Opolu

sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości udział w wysokości ½ w prawie własności

nieruchomości niezabudowanej położonej w gminie Dąbrowa, obręb Prądy działki nr 3/11 i 3/12 AM-1 dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00083420/0 (dalej Nieruchomość)

za kwotę nie niższą niż 25.000,00 zł.

■ Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r. osobiście lub drogą pocztową. ■ O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.

Regulamin sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl, zaś informację o przetargu i przedmiocie sprzedaży pod numerem tel. 71 380 25 16 w godz. 9:00 – 15:00.

scroll to top