SYNDYK SPRZEDA – SYNDYK OGŁASZA – NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI WIERZYTELNOŚĆ

obraz-9-6.png

Syndyk Spółka Mieszkaniowa Merkury

https://nto.pl/

Syndyk masy upadłości Spółki Mieszkaniowej Merkury sp. z o.o. w upadłości z/s w Opolu sprzeda z wolnej ręki przysługującą upadłemu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” z/s ul. Wyścigowa 19, 26-600 Radom wierzytelność z tytułu roszczenia o zwrot równowartości kar umownych w wysokości 100.000,00 zł

za kwotę nie niższą niż 25.000,00 zł.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r. osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminie decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.

Regulamin sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl, zaś informację o przetargu i przedmiocie sprzedaży pod numerem telefonu 71 380 25 16 w godz. 9:00 – 15:00.

scroll to top