OKAZJA !!! – ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ (WRAZ Z WYPOSAŻENIEM) W OBNIŻONEJ CENIE, STANOWIĄCA CENTRUM LOGISTYCZNO – MAGAZYNOWE POŁOŻONA BLISKO WROCŁAWIA I 10 KM OD AUTOSTRADY A4 – MOŻLIWOŚĆ UISZCZENIA CZĘŚCI CENY W RATACH! TELEFON – 507-865-492, 572-677-330.

obraz-16.jpg

Syndyk International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości


1/. Przedmiotem sprzedaży jest Centrum Logistyczno – Magazynowe wraz z wyposażeniem położone w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w granicach działki nr 407/8 o powierzchni 6,7600 ha, AM-2, obręb Borek Strzeliński, gmina Borów, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00026170/8. Powierzchnia użytkowa budynków magazynowo – administracyjnych wynosi 18 848 m2.

Cena nieruchomości wraz z wyposażeniem wynosi   6.819.763,00 zł netto

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości 500 000 zł na rachunek masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr konta 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067 w terminie do dnia 30 września 2020 r.

3/. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz pod nr tel. 507-865-492, 572-677-330 w godz. od 11:00 do 15:00.

4/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres: International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości, ul. Jutrzenki 19/21, 52 – 311 Wrocław z adnotacją „Przetarg Nieruchomość” w terminie do dnia 30 września 2020 r. (data wpływu oferty na adres biura Syndyka).5/. W przetargu istnieje możliwość zakupu nieruchomości uiszczając część ceny zakupu w ratach płatnych do dnia 31 marca 2021r.6/. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

scroll to top