SYNDYK OGŁASZA – UWAGA ! ATRAKCYJNY PROJEKT DEWELOPERSKI

obraz-2-14.png

Syndyk AML

Syndyk masy upadłości AML Sp. z o. o. we Wrocławiu informuje, że ogłasza konkurs na sprzedaż 31 lub 32 lokali w 4 blokach mieszkalnych w tzw. nowym Mędłowie, gmina Żórawina, położonych przy ul. Dębowej 9-11, 13-15, 17-19 oraz Mieszka I 2-4 (łącznie jest tam 51 lokali), ok. 20 min. samochodem  na południe od Wrocławia.

●→ Oddanie bloków do użytku wymaga dokończenia w niezbędnym zakresie budowy, co nastąpi w ramach postępowania upadłościowego, ale może w tym uczestniczyć wyłoniony w tym celu inwestor. ●→ Syndyk wykona wówczas umowy deweloperskie, zawarte przed upadłością z grupą nabywców już ustalonych na liście wierzytelności, po czym przeniesie na wyłonionego nabywcę – inwestora prawa do wskazanego na wstępie, nie objętego takimi umowami zasobu lub rozdysponuje go zgodnie z jego wolą. ●→ Przedmiotem konkursu jest określenie szczegółowych warunków dokończenia i sprzedaży tego wolnego zasobu, przy czym dokonany przez syndyka wybór oferenta wymaga zezwolenia Sędziego Komisarza. ●→ Wstępnym warunkiem udziału w postępowaniu na wyłonienie takiego inwestora jest wpłata wadium w kwocie 30.000 zł na rachunek masy w terminie do 18 września 2020 r. ●→ Jej dokonanie będzie podstawą do podjęcia z syndykiem rozmów na temat określenia warunków dokończenia osiedla i sprzedaży wolnych zasobów, w których syndyk przedstawi oczekiwane przez zainteresowanego dane i informacje oraz umożliwi wizytacje obiektów.  ●→ Po ustaleniu warunków sprzedaży z zainteresowanymi syndyk przedstawi je Sędziemu Komisarzowi, a po dokonaniu wyboru zwróci wadium osobom, których oferta nie zostanie wybrana. ●→ Wybrany oferent uzupełni wówczas wadium do sumy 500.000 zł, a w pozostałej części rozliczenie stron co do przejęcia wolnego zasobu deweloperskiego nastąpi na warunkach określonych w wybranej ofercie. ●→ Wedle obecnej oceny syndyka sprzedaż możliwa będzie na przełomie 2020/21 roku. ●→ Informacji o przedmiocie konkursu udziela syndyk po uzgodnieniu pod adresem jpalys@ssk.pl. ●→ Szczegółowe warunki postępowania w regulaminie na stronie www.ardobiejewska.pl

Kontakt – e-mail –  jpalys@ssk.pl

scroll to top