SYNDYK SPRZEDA HOTEL – SYNDYK OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W POSTACI OBIEKTU HOTELOWEGO „MAJESTIC” W KARPACZU – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

ef-35-obraz-2.png

Syndyk Majestic s.c.

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci obiektu hotelowego „MAJESTIC” położonego w Karpaczu

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci obiektu hotelowego o nazwie „MAJESTIC” na około 65 miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem położonego w Karpaczu, woj. dolnośląskie.

Sprzedaż obejmuje ogół składników materialnych i niematerialnych wg stanu na dzień konkursu ofert stanowiących zwarty gospodarczo kompleks przeznaczony do prowadzenia działalności hotelarskiej.

Oznaczenie nieruchomości: prawo własności działki nr 230/5 o powierzchni 0,1795 ha położonej w Karpaczu przy ul. Karkonoskiej 3, zabudowanej budynkiem typu hotelowego o powierzchni użytkowej 1.405,80m2 wraz z wyposażeniem, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00008409/1.

Sprzedaż dokonywać się będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego Ustawa z dnia 28 lutego 2003r, Tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017r  (Dz.U. 2017, poz.2344)z późniejszymi zmianami. 

Cena: 3.800.000,00zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy zł).

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29 września 2020r o godz. 9.00 w Kancelarii Syndyka, ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra.

Regulamin konkursu ofert i szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 601 993 499, e-mail: musialowska@syndykmediator.pl

scroll to top