UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – NA SPRZEDAŻ MIESZKANIE PRZY UL. ŁĘCZYCKIEJ 15 WE WROCŁAWIU

zdj.-12.png

Upadłość konsumencka- Wilk/Czyszczoń

Syndyk wyznaczony w postępowaniach w sprawie ogłoszenia upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy, pod  sygn. akt VIII GUp 180/19  oraz sygn. akt VIII GUp 179/19, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

– prawa własności nieruchomości, stanowiące odpowiednio ½ udziału wchodzącego do masy upadłości Beaty Wilk oraz ½ udziału wchodzącego do masy upadłości zmarłego Tadeusza Wilk – samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 52,65 m2, umiejscowionego na 3 kondygnacji naziemnej budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Łęczyckiej 15.

Lokal stanowi odrębną własność, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WR1K/00290502/8 wraz z udziałem  w nieruchomości wspólnej równym 557/10000, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr WR1K/00090593/0.

za łączną cenę nie niższą 240.246,50 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 50/100).

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do sprzedaży w.w. nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 24.000,00 zł do dn. 05.10.2020 r.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 06.10.2020r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 06.10.2020r. o godz. 12.30.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem (71) 783 – 41 – 86 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00, e – mailem: kancelaria1@kancelariaczyszczon.com oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Kontakt – 71 783 – 41 – 86

scroll to top