SYNDYK OGŁASZA – NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI – WYPOSAŻENIE BIURA, KASOWNIKI, MATERIAŁY MAGAZYNOWE

Obraz-8.png

Syndyk Merona Poland Polsko Szwajcarskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 8.09.2020

Syndyk masy upadłości Merona Poland Polsko Szwajcarskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dembowskiego 45 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg  ofertowy otwarty na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości :

L.p. Nazwa i opis pojazdu Jedn. miary Ilość Cena wywoławcza brutto
1/. Wyposażenie , meble , narzędzia 1  2.740,00 zł
2/. Automaty 2011 – automat gotowy testowy 1  2.070,00 zł
3/. Automaty 2036 – automat gotowy testowy 1  3.570,00 zł
4/. Materiały na magazynie 1  21.620,00 zł
                                     Cena brutto Razem  30.000,00 zł

Oferta powinna zawierać dane zawarte w regulaminie przetargu.

( zob. www.ardobiejewska.pl )

●→ Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest nadesłanie  pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „OFERTA ”  nadanej listem poleconym najpóźniej  w terminie do dnia 21  września 2020  roku na adres:  Biuro Syndyka ul. Wiązowa 14 , 53-127 Wrocław. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka we Wrocławiu przy ul. Wiązowej 14, w dniu 23 września 2020 roku o godz. 13.00. ●→ O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferent zostanie powiadomiony pisemnie. ●→  Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty oraz prowadzenia dodatkowych rokowań, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn. ●→  Dodatkowe informacje o samochodzie można uzyskać pod numerem telefonu 71 337 02 78.

→ Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w siedzibie firmy przy ul. Dembowskiego 45 we Wrocławiu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny oględzin –  tel. 601 740 408, 71 337 02 78 . 

scroll to top