SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI MIESZKANIE – UL. ŚW. JÓZEFA – TORUŃ

obraz-3-3.png

Syndyk Pracownia Konserwacji Zabytków „RODONIT” Sonia Stawowska

Gazeta Wyborcza Toruń – 15.09.2020

Syndyk masy upadłości Soni Stawowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Konserwacji Zabytków „RODONIT” Sonia Stawowska w upadłości we Wrocławiu sprzeda z wolnej ręki lokal mieszkalny nr 10, położony w Toruniu przy ul. św. Józefa 60-64, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 3710/214600 udziałem w nieruchomości wspólnej – w prawie użytkowania wieczystego oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00092511/6

za cenę nie niższą niż 195.000 zł netto (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

●▬ Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 30 września 2020 r. do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową. ●▬ O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka. ●▬  Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem 71 339-28-09 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@krpfides.pl.   

Kontakt – 71 339 28 09

scroll to top