BRANŻA BUDOWLANA – ZARZĄDCA SPRZEDA SAMOCHODY CIĘŻAROWE, MASZYNY BUDOWLANE I INNE RUCHOMOŚCI

obraz-9.png

Zarządca Remdro SA

Zarządca masy sanacyjnej Remdro S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kamieniu ogłasza sprzedaż ruchomości

Nr składnika masy sanacyjnej Wyszczególnienie Cena netto
11 Samochód ciężarowy PEUGEOT PARTNER, rok prod. 2003, nr rej. DWR 18371 1 400,00 zł
12 Samochód ciężarowy OPEL VECTRA, rok prod. 2003, nr rej. DWR  18374 2 700,00 zł
14 Samochód ciężarowy  OPEL COMBO-C, rok prod. 2003, nr rej. DWR 18382 1 800,00 zł
17 Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN LT, rok prod. 1993, nr rej. DWR 21263 3 000,00 zł
18 Samochód ciężarowy OPEL VECTRA, rok prod. 2003, nr rej. DWR 23146 2 000,00 zł
20 Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN LT 35 2.5 TDI, rok prod. 2001, nr rej. DWR 25012 4 200,00 zł
22 Samochód ciężarowy MERCEDES BENZ SPRINTER 313, rok prod. 2001, nr rej. DWR 30480 3 000,00 zł
23 Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN LT 35D, rok prod. 2001, nr rej. DWR 31129 3 500,00 zł
24 Samochód ciężarowy CITROEN BERLINGO, rok prod. 2004, nr rej. DWR 35265 2 000,00 zł
25 Samochód ciężarowy FIAT DUCATO, rok prod. 2003, nr rej. DWR 35434 3 300,00 zł
26 Samochód ciężarowy PEUGEOT PARTNER, rok prod. 2006, nr rej. DWR 40738 2 000,00 zł
36 Laboratorium  WMB ekstraktor do badania mas bitumicznych + suszarka 20 000,00 zł
59 Koparko-ładowarka MECALAC 14BMX, nr fab. 31015, rok prod. 2004 63 787,50 zł
63 Koparko-ładowarka MECALAC 14MXT, nr fab. 30556, rok prod. 2001 42 676,67 zł
64 Koparko-ładowarka MECALAC 16 DX, nr fab. 0016, rok prod. 1992 41 361,67 zł
69 Koparko-ładowarka MECALAC 14 MXT, nr fab. 30516, rok prod. 2000  (uszkodzona) 8 000,00 zł
74 Zagęszczarka 4545 H i 3750 HTS 5 905,88 zł
107 Agregat hydrauliczny 2 476,50 zł
167 Serwer SOLAR RME410/4GB/5*1TB/DVR 3 000,00 zł

oraz inne urządzenia.

Pełny wykaz sprzedawanych ruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne na stronach internetowych: www.ardobiejewska.pl oraz www.syndyk-milek.pl.

Warunki sprzedaży:

1/. Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego.

2/. Pisemne oferty na zakup ruchomościzawierające oświadczenia i dokumenty określone w regulaminie sprzedaży należy składać w Kancelarii Zarządcy we Wrocławiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 56-62/bud. M do dnia 1 października 2020 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: “Oferta Remdro”.

3/. Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert i odbędzie się bez udziału oferentów.

4/. Oferenci, których oferty zostaną wybrane, zostaną o tym powiadomieni mailowo do dnia 5 października 2020 r.

5/. W przypadku ofert mających za przedmiot ruchomości, których cena wywoławcza przekracza 5.000,00 zł, warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie w terminie zakreślonym do składania ofert na rachunek bankowy nr 10 1090 1522 0000 0001 3354 3562 wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej określonej dla poszczególnych ruchomości i zaksięgowanie tej kwoty na ww. rachunku bankowym najpóźniej do momentu rozpoznania ofert.

6/. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie wysokość zaoferowanej ceny.

7/. Zarządca zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe warunki sprzedaży i wymagania co do oferty są zawarte w regulaminie sprzedaży Informacje o przedmiocie i zasadach sprzedaży można także uzyskać pod nr tel. 71 783 99 38 i pod adresem e-mail: kancelaria@milek.com.pl.

scroll to top