UWAGA – CENY OBNIŻONE O 50% – SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI MASZYNY I URZĄDZENIA POLIGRAFICZNE, MATERIAŁY ZAOPATRZENIOWE, WYPOSAŻENIE ADMINISTRACYJNO BIUROWE, SAMOCHÓD FORD TRANSIT 330M FURGON 2.0 TD

obraz-11.png

Syndyk Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN

Syndyk Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości sprzeda z wolnej ręki po cenach obniżonych o 50 %          

L.p. Nazwa ruchomości Cena
1/. Maszyny i urządzenia poligraficzne, w tym m.in.:
  zespół do komputer. wywoływania i naświetlania płyt Screen Raptor 8.304 zł
b. maszyna do druku cyfrowego 1-kolor. Xerox Nuvera 144 EP DSP 7.334 zł
c. maszyna do druku cyfrowego 4-kolor. Xerox DCP 700 2.276 zł
d. urządzenie do foliowania papieru i kartonu Proxima MG 725 4.256 zł
e. maszyna do oprawy bezszyciowej Amigo Plus 38.555 zł
f. automat falcujący Stahlfolder Ti52 20.689 zł
g. automat falcujący (z szyciem) Stahlfolder Ti52 FS 100 28.704 zł
h. prasa do tłoczenia okładek RBZ (tzw. „złociarka”) 4.200 zł
i. falcerka MBO typ K 65-4 KTL 6.300 zł
 
2/. Samochód Ford Transit 330M furgon 2.0 TD, r.p. 2004  4.144 zł
3/. Wózek paletowy i in. drobne urządzenia
4/. Materiały zaopatrzeniowe (m.in.: zapasy papieru, kartonu i folii drukarskiej, chemii do druku i introligatorni, tusze, rękawice gumowe).
5/.  Wyposażenie administracyjno-biurowe (komputery stacjonarne, monitory, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, aparaty telefoniczne,  meble biurowe itp.).

Oferty na piśmie można składać do 29.09.2020 r., do godz. 15.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg”, w siedzibie upadłej Spółki (53-505 Wrocław, ul. Lelewela 4). ■ Ruchomości można oglądać w dni robocze w godz. 8:00–14:00. ■ Wykazy ruchomości wraz z cenami oraz Regulamin Przetargu można otrzymać e-mailem. ■ Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz do unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.        

Informacje tel.: 71 343 45 30 lub 668 48 24 24. 

scroll to top