BRANŻA BUDOWLANA – SYNDYK TULCON SA SPRZEDA SAMOCHODY OSOBOWE, CIĘŻAROWE, SPRZĘT BUDOWLANY, SZALUNKI, STEMPLE BUDOWLANE, ŻURAWIE WIEŻOWE

Syndyk Tulcon SA

Gazeta Wyborcza Wrocław – 22.09.2020

Syndyk masy upadłości Tulcon SA we Wrocławiu (KRS 0000183664), informuje o rozpoczęciu trzeciego etapu procedury sprzedaży składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości, a w szczególności: samochodów osobowych, ciężarowych, sprzętu budowlanego, szalunków, stempli budowlanych oraz żurawi wieżowych.

Informacje dotyczące przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży jak i samej procedury, można uzyskać w kancelarii syndyka w Ślęzie przy ul. Akacjowej 4N lok 2/13, tel. 609 14 68 34, – lwojcikowski.integersa@gmail.com, biuro@mbkkancelaria.pl.

Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – TULCON” należy składać w kancelarii syndyka. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia.

 Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

scroll to top