NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA, RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE I NIEZABUDOWANE – PRZERZECZYN ZDRÓJ I CIEPŁOWODY

syndyk-sprzeda-syndyk-ogłasza-ardobiejewska.pl-komunikaty-ogloszenia-przetargi-z-wolnej-reki-ruchomosci-nieruchomosci-wierzytelnosci-na-sprzedaz-uzdrowisko.jpg

syndyk-sprzeda-syndyk-ogłasza-ardobiejewska.pl-komunikaty-ogloszenia-przetargi-z-wolnej-reki-ruchomosci-nieruchomosci-wierzytelnosci-na-sprzedaz-uzdrowisko.jpg

Syndycy – PUCPZ, PCZ SA, PBH

Syndyk masy upadłości spółki Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój Sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu (Syndyk PUCPZ), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki :

1/. Zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki, w skład której wchodzą nieruchomości i ruchomości wymienione w regulaminie sprzedaży oraz operacie szacunkowym, za cenę nie mniejszą niż 5.608.000,- zł netto (pięć milionów sześćset osiem tysięcy złotych 00/100).

2/. Prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Przerzeczynie Zdroju przy ul. Polnej 2, działka nr 328/7, o pow. 0,0923 ha, księga wieczysta nr SW1D/00029986/6, za cenę nie mniejszą niż 15.000,- zł netto (piętnaście tysięcy złotych 00/100).

3/. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Przerzeczynie Zdroju, działkę nr 341/7, o pow. 0,0026 ha wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku hydroforni, księga wieczysta nr SW1D/00001081/0, za cenę nie mniejszą niż 3.311,- zł netto (trzy tysiące trzysta jedenaście złotych 00/100).

4/. Prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ciepłowodach, działka nr 345/2, o pow. 5,5602 ha, księga wieczysta nr SW1Z/00048633/5, za cenę nie mniejszą niż 386.000,- zł netto (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

5/. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Ciepłowodach, działki o numerach: 1213, 1215/3, 1216, o łącznej pow. 6,9752 ha, zabudowanej ruinami średniowiecznego zamku rycerskiego (w rejestrze zabytków), księga wieczysta nr SW1Z/00061554/4, za cenę nie mniejszą niż 389.000,- zł netto (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Syndyk masy upadłości spółki PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z/s we Wrocławiu (Syndyk PCZ S.A.), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności :

1/. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pałacowym wraz z zespołem parkowym położonej w Przerzeczynie Zdroju, działka nr 259/26 o pow. 3,2669 ha, księga wieczysta nr SW1D/00049647/4, za cenę nie mniejszą niż 983.000,- zł brutto (dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

2/. nieruchomości gruntowej niezabudowanej zadrzewionej (park) położonej w Przerzeczynie Zdroju, działka nr 335/35, o pow. 6,1264 ha, księga wieczysta nr SW1D/00021197/2 za cenę nie mniejszą niż 387.000,- zł netto (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Przetarg odbywa się zgodnie z Regulaminem Przetargu umieszczonym na stronie Syndyka PCZ S.A.: zfrsa.pl/dla inwestorów/przetarg 3/2020.

Syndyk masy upadłości spółki Polish Belgian Holdings S.A. w upadłości z/s we Wrocławiu (poprzednia nazwa Polish Belgian Holding RASS S.A. w upadłości z/s w Opolu) (Syndyk PBH) pod warunkiem uzyskania prawomocnej zgody na sprzedaż w formie uchwały Rady Wierzycieli ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności :

1/. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przerzeczynie Zdroju, działka nr 259/28, księga wieczysta o nr SW1D/00051833/2,

2/. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przerzeczynie Zdroju, działka nr 259/30, księga wieczysta o nr SW1D/00051834/9,

3/. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przerzeczynie Zdroju, działka nr 259/31, księga wieczysta o nr SW1D/00051835/6,

4/. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Przerzeczynie Zdroju, działka nr 259/32, księga wieczysta o nr SW1D/00051836/3,

całość za cenę łączną nie mniejszą niż 720.000,- zł netto (siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Operaty szacunkowe oraz Regulaminy Sprzedaży/Przetargu można otrzymać drogą elektroniczną kierując zapytania pod adresem mariusz.kowalski@kancelariahabuda.pl lub pod numerem telefonu 691 833 855 (kontakt w godzinach 8-16 w dni robocze). Przedmiot sprzedaży można oglądać wyłącznie po telefonicznym umówieniu się.

Termin do składania ofert upływa z dniem 14.12.2020 r. do godz. 14.00, przy czym liczy się termin wpływu do kancelarii Syndyków:

Syndyk PUCPZ – ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91, 52-232 Wrocław.

Syndyk PCZ S.A. – ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

Syndyk PBH – ul. Kraińskiego 16, 50-153 Wrocław

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 r. o godz. 12.00 w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu (Syndyk PUCPZ).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 r. o godz. 12.00 w kancelarii syndyka przy ul. Grunwaldzka 38 w Poznaniu (Syndyk PCZ S.A.).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2020 r. o godz. 12.00 w kancelarii syndyka przy ul. Kraińskiego 16, 50-153 Wrocław (Syndyk PBH).

Tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży/przetargu, w tym wymagania dotyczące składanych ofert, określone są w Regulaminach Sprzedaży/Przetargu.

Sprzedaż/przetarg mogą zostać odwołane z przyczyn epidemiologicznych.

scroll to top