SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAKŁADU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POMOHACZI, HOFFMAN SP.JAWNA WE WROCŁAWIU OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI W POSTACI N/W POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

partner-dw-619-fw-zdjęcie.jpg

Syndyk – ZIE Pomohaczi, Hoffman

ARDOBIEJEWSKA.PL/PRZETARG/UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA/BIESTRZYKÓW

Gazeta Wyborcza Wrocław – 19.11.2020

I.

  L.p.   Marka   Rok prod.   Nr rej. Wartość szacunkowa brutto w zł
1/. PEUGEOT PARTNER II 2008 DW 619 FW 2.220,00
2/. PEUGEOT PARTNER II 2006 DW C 2569 2.220,00
3/. MAZDA 6 2008 DW 585FW 5.760,00
4/. MAZDA6 2008 DW 401 FW 9.780,00
5/. PEUGEOT BOXER 2004 DW 5308 M 3.240,00

II/. Oferty na zakup POJAZDÓW należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nr rej. pojazdu-przetarg” w terminie do dnia 15 grudnia 2020 roku do godz.12.00 pocztą na adres siedziby syndyka -55-200 Oława, ul.11 Listopada 23AB /1D lub osobiście w biurze syndyka  w dni robocze     w godz. 10.00-14.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania z syndykiem ( tel. do syndyka 696 063 694 ). W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu złożenia  decyduje data wpływu oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia   2020 roku o godzinie 13.00 w siedzibie firmy syndyka.

Pojazdy można oglądać na parkingu Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Strzegomskiej 49 A we Wrocławiu po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielami syndyka nr tel. 508 263 063 lub 509 507 902.

III/. Warunkiem przyjęcia oferty do rozpatrzenia jest wpłata przez oferenta wadium w wysokości 10 % ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej w Banku ING 76 1050 1575 1000 0091 3442 8334  w terminie do 14 grudnia 2020r. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Zawartość oferty oraz inne warunki przetargu określa Regulamin przetargu zamieszczony na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl   oraz dostępny do wglądu w siedzibie syndyka (e-mail: rozenberg.krzysztof@gmail.com).

IV/. W przypadku złożenia równorzędnych ofert może być przeprowadzona dodatkowa licytacja na zasadach określonych w regulaminie przetargu.

V/. Syndykowi  służy możliwość odwołania w całości lub części postępowania na sprzedaż nieruchomości lub też jego unieważnienia, na każdym etapie postępowania, bez podania jego przyczyny.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem +48 696 063 694 bądź pocztą elektroniczną – e-mail  : rozenberg.krzysztof@gmail.com

scroll to top