UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – NA SPRZEDAŻ DOM JEDNORODZINNY – PĘGÓW, UL. GŁÓWNA 68 – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

zdj.-1-1.jpg

Upadłość konsumencka – Martyszko/Stanisławski

ARDOBIEJEWSKA.PL/PRZETARG/UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA/BIESTRZYKÓW

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Wrocław – 19.11.2020

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 984 m2, zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość położona jest w miejscowości Pęgów, ul. Główna nr 68, województwo dolnośląskie, powiat trzebnicki, gmina Oborniki Śląskie, działka nr 382/5, AM-1, obręb 0014 Pęgów, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00044316/8.

Przedmiot sprzedaży jest dokładnie scharakteryzowany w operacie szacunkowym wraz z dokumentacją fotograficzną, który dostępny jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Inne sposoby zapoznania się z operatem szacunkowym, w szczególności na odległość, mogą zostać ustalone po indywidualnym kontakcie z Syndykiem.

Nieruchomość może zostać sprzedana zgodnie z regulaminem za cenę nie niższą niż 178 800 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych).

Sprzedaż ma charakter ofertowy, w której wybrana zostanie oferta opiewająca na najwyższą kwotę. Szczegóły sprzedaży określone są w regulaminie. Przed przystąpieniem do składania ofert proszę niezwłocznie zapoznać się z regulaminem dostępnym w kancelarii syndyka lub przesłanym za pomocą poczty elektronicznej na zapytanie oferenta.

Oferty mogą wpływać do 14 grudnia 2020 r.

Dane syndyka: Mirosław Stanisławski – nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1187, ul. Bolesława Prusa 1/49, 50-319 Wrocław, nr tel. +48 887 874 603

scroll to top