UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – SYNDYK OGŁASZA – NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ W PIASECZNIE

syndyk-sprzeda-syndyk-ogłasza-ardobiejewska.pl-komunikaty-ogloszenia-przetargi-z-wolnej-reki-ruchomosci-nieruchomosci-na-sprzedaz-nieruchomosc-w-piasecznie.jpg

Szczegóły załączonego pliku syndyk-sprzeda-syndyk-ogłasza-ardobiejewska.pl-komunikaty-ogloszenia-przetargi-z-wolnej-reki-ruchomosci-nieruchomosci-na-sprzedaz-nieruchomosc-w-piasecznie.jpg 26 listopada 2020

Upadłość konsumencka – Uszyńska/Stanisławski

ARDOBIEJEWSKA.PL/PRZETARG/UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA/BIESTRZYKÓW

http://wyborcza.pl/0,0.html

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/

Gazeta Wyborcza Kraj – 19.11.2020

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 217 o powierzchni 6 600 m2 położonej w Piasecznie – dla której założona jest księga wieczysta nr WA5M/00246509/6 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie.

Przedmiot sprzedaży jest dokładnie scharakteryzowany w operacie szacunkowym wraz z dokumentacją fotograficzną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Inne sposoby zapoznania się z operatem szacunkowym, w szczególności na odległość, mogą zostać ustalone po indywidualnym kontakcie z Syndykiem.

Nieruchomość może zostać sprzedana zgodnie z regulaminem za cenę nie niższą niż 290 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Sprzedaż ma charakter ofertowy, w której wybrana zostanie oferta opiewająca na najwyższą kwotę. Szczegóły sprzedaży określone są w regulaminie. Przed przystąpieniem do składania ofert proszę niezwłocznie zapoznać się z regulaminem dostępnym w kancelarii syndyka lub przesłanym za pomocą poczty elektronicznej na zapytanie zainteresowanych.

Oferty mogą wpływać do 14 grudnia 2020 r.

Dane syndyka: Mirosław Stanisławski – nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1187, ul. Okopowa 56 lok. 40, 01-042 Warszawa – numer telefonu – +48 887 874 603

scroll to top