SYNDYK „REFLEKS” SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU OGŁASZA ZAMIAR SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE SPRZEDAŻY, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ ZABUDOWANĄ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM PRZY UL. KARMELKOWEJ WE WROCŁAWIU – OPOROWIE

Obraz9-1.png

Syndyk masy upadłości „REFLEKS”

Syndyk masy upadłości „REFLEKS” sp. z o.o. we Wrocławiu ogłasza, że zamierza sprzedać z wolnej ręki, na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży, nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. użytkowej mieszkalnej 142,92 m2,  w zabudowie wolnostojącej, w granicach działki nr 62, AM – 10, o pow. działki 822 m2 obręb Oporów, we Wrocławiu  przy ul. Karmelkowej 20, dla której  prowadzona jest księga wieczysta pod nr WR1K/00042227/3

za cenę nie niższą niż 828.000,00 zł  (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych netto plus ewentualny podatek VAT (23%).

Pisemne oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 82.800,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych)  na rachunek bankowy upadłego w Santander Bank Polska  S.A.  numer 89 1090 2503 0000 0001 3048 6443,  należy składać do dnia 22 grudnia 2020 r.  na adres syndyka masy upadłości : 50-082 Wrocław, ul. Nowa 6, z dopiskiem „Oferta – nieruchomość”.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia  2020 r.  o godz. 13.00 w  siedzibie syndyka, adres jw. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży,  warunkach, regulaminie oraz  innych  okolicznościach faktycznych  i  prawnych,  istotnych  z  punktu  widzenia  przyszłej  umowy  i jej  skutków  udostępnione są zainteresowanym w siedzibie  syndyka masy upadłości pod adresem j.w.

Nieruchomość można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 –  17.00,  po  uprzednim telefonicznym uzgodnieniu  z  syndykiem,

tel. : 723 163 760; e-mail : syndyk207@wp.pl

scroll to top