BRANŻA WETERYNARYJNA – SYNDYK SPRZEDA LEKARSTWA I AKCESORIA WETERYNARYJNE

branza-weterynaryjna-syndyk-sprzeda-lekarstwa-ardobiejewska-syndyk-sprzeda-akcesoria-weterynaryjne.jpg

branza-weterynaryjna-syndyk-sprzeda-lekarstwa-ardobiejewska-syndyk-sprzeda-akcesoria-weterynaryjne.jpg

Syndyk Spółki WETLEK

Syndyk masy upadłości Spółki WETLEK Sp. z o.o. Sp. kom.  z siedzibą w Płocku ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości upadłego. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości tj.:

a/. farmaceutyki weterynaryjne o łącznej wartości – 100,00 zł netto;

b/. akcesoria weterynaryjne o łącznej wartości – 675,00 zł netto;

■→ Szczegółowy wykaz ruchomości będących przedmiotem przetargu zostanie przesłany na wskazany adres e-mail osób zainteresowanych zakupem. ■→  Oględziny przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie – nr tel. 602 415 326. ■→ Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości Spółki WETLEK Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Lipowa 14, 09-408 Płock z dopiskiem: „Przetarg”  do dnia 22 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu). ■→ W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana. ■→ Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21 w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 10.30. ■→ Regulamin przetargu dostępny na stronie www.syndykplock.pl

Kontakt – tel. 602 415 326, e-mail piotr-kubera@wp.pl

scroll to top