BRANŻA TRANSPORTOWA – SYNDYK SPRZEDA POJAZDY CIĘŻAROWE – SYNDYK OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI ŚRODKÓW TRANSPORTU – NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKI I NACZEPY CIĘŻAROWE

syndyk-sprzeda-ciagniki-i-naczepy-ciezarowe-ardobiejewska-syndyk-sprzeda-samochody-ciezarowe-syndyk-oglasza-przetarg-syndyk-am-trans.jpg

syndyk-sprzeda-ciagniki-i-naczepy-ciezarowe-ardobiejewska-syndyk-sprzeda-samochody-ciezarowe-syndyk-oglasza-przetarg-syndyk-am-trans.jpg

Syndyk Spółki AM-TRANS

Syndyk masy upadłości Spółki AM – TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Boryszewie, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki pojazdów upadłego.

Przedmiotem sprzedaży są pojazdy wchodzące w skład masy upadłości tj.:

  L.p.   Nazwa pojazdu   Cena w zł netto
1/. Ciągnik samochodowy Renault 450 Premium Route E4 18.0t 2007 r., WP 4729F, VIN VF624GPA000014253 11.500,00
2/. Ciągnik samochodowy Renault Premium 370 Route E3 18.0t 2007 r. WP 9536F, VIN VF624GPD000000693 6.600,00
3/. Ciągnik samochodowy DAF XF 95.380 MR03 E3 18.0t 2004 r., WP 39982, VIN XLRTE85XC0E643578 9.400,00
4/. Ciągnik samochodowy MAN 18.430 D20 TG-A E3 18.0t 2005 r., WP 89525, VIN WMAH06ZZ25M421454 10.100,00
5/. Naczepa ciężarowa Brandys BSS Metaco 30T/3 1996 r. WPL 7J88, VIN TKYNK3445T1000741 17.500,00
6/. Naczepa ciężarowa Burg BPO 12-20 32T/2 1993 r.  NKE 13PT VIN HB2894 16.100,00
7/. Naczepa ciężarowa Lambrecht 85LK25  32T/2 1989 r. VIN 89322520 15.600,00
8/. Naczepa ciężarowa Welgro 79WL21-18 21T/1 1989 r. WPL XU17, VIN 89042161 14.400,00

●→ Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 415 326. ●→  Oględziny przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie. ●→ Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości Spółki AM – TRANS Sp. z o.o. ul. Lipowa 14, 09 – 408 Płock z dopiskiem: „Przetarg”  do dnia 22 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu). ●→  W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21 w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 10.00. ●→ Regulamin przetargu dostępny na stronie www.syndykplock.pl

Kontakt – 602 415 326.

scroll to top