BRANŻA BUDOWLANA – SYNDYK OGŁASZA PRZETARG – NA SPRZEDAŻ POJAZDY CIĘŻAROWE, SAMOCHODY OSOBOWE, RUCHOMOŚCI BRANŻY BUDOWLANEJ

syndyk-sprzeda-pojazdy-ardobiejewska.pl-syndyk-branza-budowlana-syndyk-samochody-ciezarowe-syndyk-ruchomosci.jpg

syndyk sprzeda pojazdy-ardobiejewska.pl-syndyk branza budowlana-syndyk samochody ciezarowe-syndyk ruchomosci.jpg

Syndyk przedsiębiorstwa PRRB “Rymar” R. Szejna, M. Biała-Bajor Sp.J.

Gazeta Wyborcza Kraj – 12.01.2021

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa PRRB “Rymar” R. Szejna, M. Biała-Bajor Sp.J. (KRS: 149890, NIP: 7491596105) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. Przyczepa skrzyniowa lekka, nr rej. OEZ 9753 – za cenę 250,00 zł NETTO.

2/. Przyczepa skrzyniowa lekka, nr rej. OK 2098P – za cenę 550,00 zł NETTO.

3/. Przyczepa skrzyniowa lekka, nr rej. OK 0625P – za cenę 1.000,00 zł NETTO.

4/. Samochód ciężarowy skrzyniowy Mercedes-Benz Sprinter 313, nr rej. OK 59413 – za cenę 4.900,00 zł NETTO.

5/. Samochód osobowy Volkswagen Passat 3C, nr rej. OK 41016 – za cenę 5.772,36 zł NETTO.

6/. Samochód osobowy Volkswagen Passat 3C, nr rej. OK 41017 – za cenę 7.238,00 zł NETTO

7/. Kontenery budowlane: biurowy i socjalny – za cenę 3.000,00 zł NETTO/ za 1 sztukę.

8/. Narzędzia budowlane – spis maszyn oraz cena znajdują się na stronie internetowej www.syndyk.opole.pl

■▬  Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do ruchomości o wartości co najmniej 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 05 1140 2004 0000 3302 8046 2337 najpóźniej w dniu 15 lutego 2021 r. ■▬  Oferty można złożyć do 15 lutego 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 193/20 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ■▬  W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ■▬  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2021r. o godz. 13:00 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ■▬   Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ■▬  Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. ■▬  Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – tel. 692 869 248.

scroll to top