BRANŻA ROLNICZA – NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZE, CZĘŚCI ZAMIENNE I NAPRAWCZE, URZĄDZENIA DO DIAGNOSTYKI MASZYN ROLNICZYCH, WYPOSAŻENIE WARSZTATU I INNE RUCHOMOŚCI

syndyk-branza-rolnicza-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-maszyny-rolnicze-syndyk-Langner-syndyk-oglasza-przetarg-syndyk-sprzeda-ruchomosci.jpg

syndyk-branza-rolnicza-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-maszyny-rolnicze-syndyk-Langner-syndyk-oglasza-przetarg-syndyk-sprzeda-ruchomosci.jpg

Syndyk przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości

Gazeta Wyborcza Kraj – 12.01.2021

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości (NIP: 9910006518) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. Maszyn rolniczych (m.in. siewnik, widły z „krokodylem”, kultywator, pług, ładowacz czołowy)

2/. Obciążników do traktorów

3/. Całości magazynu części zamiennych i naprawczych do maszyn rolniczych

4/. Całości magazynu odzieży roboczej i codziennego użytku

5/. Zestawu części rowerowych

6/. Urządzeń do diagnostyki maszyn rolniczych

7/. Innego wyposażenia warsztatu oraz biura

●▬ Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●▬ Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod nr 692 869 248. ●▬ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości co najmniej 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 35 1090 2200 0000 0001 0601 1179 najpóźniej w dniu 15 lutego 2021 r. ●▬ Oferty można złożyć do 15 lutego 2021 r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 17/19 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●▬ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ●▬ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 12:00 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole). ●▬ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. ●▬ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – tel. 692 869 248

scroll to top