NA SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚĆ O PRZEZNACZENIU PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWYM POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI CHORULA – GM. GOGOLIN , GRUNTY ROLNE W MIEJSCOWOŚCI LUBIENIA – GM. POPIELÓW – OBIE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ORAZ SAMOCHODY OSOBOWE, ZAPASY MAGAZYNOWE

syndyk-sprzeda-nieruchosci-ardobiejewska.pl-syndyk-woj.-opolskie-syndyk-sprzeda-grunty-rolne-w-lubieni-syndyk-sprzeda-samochody-syndyk-ruchomosci.jpg

syndyk-sprzeda-nieruchosci-ardobiejewska.pl-syndyk-woj.-opolskie-syndyk-sprzeda-grunty-rolne-w-lubieni-syndyk-sprzeda-samochody-syndyk-ruchomosci.jpg

Syndyk przedsiębiorstwa Unilux System Sp. z o.o. w upadłości

ardobiejewska.pl

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Unilux System Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 372911, NIP: 7543022736) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. Nieruchomości gruntowej o przeznaczeniu przemysłowo-usługowym położoną w Choruli (gmina Gogolin) przy ul. Kamiennej o powierzchni 2,003 ha (działka nr 107/46, KW nr OP1S/00060639/4) –

za cenę 451.000,00 zł NETTO

2/. Nieruchomości gruntowej będące gruntami rolnymi w miejscowości Lubienia (gmina Popielów) przy ul. Polnej o powierzchni 1,3 ha (działki nr 201 i 200, KW nr OP1B/00038883/0) – za cenę 27.000,00 zł NETTO

3/. Maszyny do formowania metodą termopróżniową wyrobów z tworzyw – za cenę 10.500,00 zł NETTO

4/. Samochód osobowy TOYOTA AYGO (rok prod. 2014) – za cenę 21.900,00 zł NETTO

5/. Samochód osobowy SKODA OCTAVIA II (rok prod. 2006) – za cenę 5.300,00 zł NETTO

6/. Całości magazynu części, materiałów produkcyjnych oraz pozostałości po funkcjonowaniu spółki (szczegółowe informacje na stronie www.syndyk.opole.pl) za cenę 110.000,00 zł NETTO

●→ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 74 1090 2138 0000 0001 3764 6215 najpóźniej w dniu 15 lutego 2021 r. ●→ Oferty można złożyć do 15 lutego 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 137/18 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●→ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ●→ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. ●→ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – tel.692 869 248.

scroll to top