UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – NA SPRZEDAŻ DZIAŁKA ZABUDOWANA 2 GARAŻAMI, UDZIAŁ W GRUCIE ROLNYM (OGRÓDEK) – OLSZOWA – KSIĘŻY LAS, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

upadlosc-konsumencka-syndyk-sprzeda-garaze-ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-zabudowana-dzialka-olszowa-ksiezy-las-nieruchomosci.jpg

upadlosc-konsumencka-syndyk-sprzeda-garaze-ardobiejewska.pl-na-sprzedaz-zabudowana-dzialka-olszowa-ksiezy-las-nieruchomosci.jpg

Upadłość konsumencka-Tomasiak/Wróbel

Gazeta Wyborcza Opole – 12.01.2021

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zam. w Ujazd (47-143) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. DZIAŁKI nr 278/6 obręb Olszowa zabudowanej dwoma garażami, położonej w Olszowa – Księży Las, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049556/5

za cenę minimalną 24.000,00 zł (netto)

2/. UDZIAŁU 406/1000 w gruncie rolnym – ogródek działkowy, położonego na działce nr 276/1 obręb Olszowa, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW OP1S/00049562/0

za cenę minimalną 2.000,00 zł

●→ Z regulaminem przetargu oraz opisem oraz oszacowaniem można zapoznać się na stronie www.syndyk.opole.pl oraz w Biurze Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●→ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 94 1140 2004 0000 3302 7973 7115 najpóźniej w dniu 15 lutego 2021 r. ●→ W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych. ●→ Oferty można złożyć do 15 lutego 2021 r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 206/19 of- przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●→ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2021r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ●→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. ●→ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – tel. 692 869 248

scroll to top