UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ DROGOWA W SUCHYM BORZE, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

syndyk-sprzeda-nieruchomosc-drogowa-ardobiejewska.pl-syndyk-suchy-dwor-syndyk-woj.-opolskie-syndyk-oglasza-przetarg.jpg

syndyk-sprzeda-nieruchomosc-drogowa-ardobiejewska.pl-syndyk-suchy-dwor-syndyk-woj.-opolskie-syndyk-oglasza-przetarg.jpg

Upadłość konsumencka-Kowalek/Wróbel

ardobiejewska.pl

Gazeta Wyborcza Opole – 12.01.2021

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie prowadzone przez Sąd Rejonowy w Opolu, sygn. akt V GUp 16/19 of), ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości drogowej położonej na działce nr 27/20 z m.3 obręb 0034 Suchy Bór. KW nr OP1O/00141597/6.

Cena wywoławcza wynosi 15.500,00 zł (NETTO)

●─ Ustala się wadium w wysokości 10% wartości oszacowania, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości 14 1090 2183 0000 0001 3464 0027najpóźniej w dniu 15 lutego 2021 r. ●─ Oferty można złożyć do 15 lutego 2021 r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 16/19 of – przetarg” na adres Biuro Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●─ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ●─ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2021r. o godz. 10:30 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ●─ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●─ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ●─ Oferenci z tego tytułu do nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Kontakt – tel. 692 869 248

scroll to top