SYNDYK OGŁASZA PRZETARG – SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE I NIEZABUDOWANE W SIECHNICACH, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

syndyk-sprzeda-oglasza-ardobiejewska.pl-komunikaty-ogloszenia-przetargi-z-wolnej-reki-ruchomosci-nieruchomosci-wierzytelnosci-vertex.jpg

syndyk-sprzeda-oglasza-ardobiejewska.pl-komunikaty-ogloszenia-przetargi-z-wolnej-reki-ruchomosci-nieruchomosci-wierzytelnosci-vertex.jpg

Syndyk „VERTEX” sp. z o. o. 

ardobiejewska.pl

Gazeta Wyborcza Kraj – 12.01.2021

ardobiejewska.pl

Gazeta Wrocławska – 12.01.2021

Syndyk masy upadłości „VERTEX” sp. z o. o.  w upadłości z/s w Siechnicach sprzeda w drodze przetargu wchodzące w skład masy upadłości składniki nieruchome w tym:

1/. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Siechnicach, obręb Siechnice, gmina Siechnice, województwo dolnośląskie składającej się z działki nr 168/2, AM-1, o powierzchni 0,4061 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00017504/9,

za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 701.000,00 zł netto (słownie: siedemset jeden tysięcy złotych netto);

2/. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym i budynkiem socjalno-magazynowym położonej przy ul. Opolskiej 4 w Siechnicach, obręb Siechnice, gmina Siechnice, województwo dolnośląskie składającej się z działki nr 169/2, AM-1
o powierzchni 1318m2, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00011226/4,

za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 2.112.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony sto dwanaście tysięcy złotych netto).  

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu w terminie do dnia 8 lutego 2021 r. do godz. 15.00 osobiście lub drogą pocztową.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się w Kiełczowie (55-093) przy ul. Agrestowej 20 lok. 21, tel. 600 459 949, w godz. 9:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl

Kontakt – tel. 600 459 949.

scroll to top