WYJĄTKOWA OKAZJA !!! ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W OBNIŻONEJ CENIE, ZNAKOMITE WARUNKI DO PROWADZENIA KAŻDEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POŁOŻONA NIEDALEKO OD WROCŁAWIA I 10 KM OD AUTOSTRADY A4 MOŻLIWOŚĆ UISZCZENIA CZĘŚCI CENY W RATACH!

0.-główne.jpg

Syndyk sprzeda

Syndyk International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości

1/. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość wraz z wyposażeniem położona w Borku Strzelińskim przy ul. Nowowiejskiej 1, w granicach działki nr 407/8 o powierzchni 6,7600 ha, AM-2, obręb Borek Strzeliński, gmina Borów, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00026170/8. Powierzchnia użytkowa budynków magazynowo – administracyjnych wynosi 18 848 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wraz z wyposażeniem wynosi  5.624.863,00 zł netto.

2/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na warunkach określonych w Regulaminie Przetargu oraz wpłata wadium w wysokości 500 000 zł na rachunek masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. nr konta 04 1090 2398 0000 0001 3707 8067 w terminie do dnia 2 lutego 2021 r.

3/. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz pod nr tel. 507 865 492, 572 677 330 w godz. od 11:00 do 15:00.

4/. Oferty pisemne składać należy w zamkniętych kopertach na adres:

Biuro Syndyka International Deco Logistics Sp. z o.o. w upadłości ul. Jutrzenki 19/21, 52 – 311 Wrocław z adnotacją „Przetarg Nieruchomość” w terminie do dnia 2 lutego 2021 r. (data wpływu oferty na adres biura Syndyka).

5/. W przetargu istnieje możliwość zakupu nieruchomości uiszczając część ceny zakupu w ratach płatnych do dnia 30 czerwca 2021 r.

6/. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

scroll to top