SYNDYK HEATPOINT POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI Z/S WE WROCŁAWIU SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE KONKURSU OFERT PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. KAROLA MIARKI 18, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Gazeta Wyborcza
Wrocław – druk 11.05.2021

Syndyk masy upadłości HeatPoint Polska Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą we Wrocławiu sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 18, województwo dolnośląskie (AM – 9, obręb nr 0020, Jelenia Góra – 3, dz. nr 520) o powierzchni 0,1419 ha wraz z prawem własności budynku biurowego z częścią handlowo – usługową o powierzchni użytkowej 961m2, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą JG1J/00043467/2

za cenę sprzedaży nie niższą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka.

Termin oględzin nieruchomości został wyznaczony na dzień 2 czerwca 2021 roku, godzina 10.30.

Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem 71 339 28 09 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@krpfides.pl.   

scroll to top