SYNDYK EKO-BERRY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z/S W WARSZAWIE SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI W TRYBIE KONKURSU OFERT NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE I NIEZABUDOWANE POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCIACH POLKOWICE, STARY JAWOR, MALCZYCE

syndyk-sprzeda-nieruchomosci-ardobiejewska-syndyk-eko-berry.jpg

syndyk-sprzeda-nieruchomosci-ardobiejewska-syndyk-eko-berry.jpg

Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 11.05.2021

Syndyk Eko-Berry Sp. z o.o. w upadłości z/s w Warszawie sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomości :

1/. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Polkowicach, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, działka nr 195/3, AM-15, obręb nr 2, o powierzchni 4,0000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00023827/4 – za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 5.866.800,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).

2/. nieruchomość gruntową w użytkowaniu wieczystym – działka nr 84/46 o powierzchni 0,0068 ha oraz budynek niemieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położone w obrębie nr 2 Stary Jawor, powiat jaworski, województwo dolnośląskie, dla których Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1J/00015545/4 – za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 42.122,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote).

3/. nieruchomość gruntową niezabudowana w użytkowaniu wieczystym – działka nr 84/81 o powierzchni 0,1001 ha, położona w obrębie nr 2 Stary Jawor, powiat jaworski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1J/00015545/4, za cenę nie niższą niż 102.230 zł (słownie: sto dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych) – za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 102.230,00 zł (słownie: sto dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych).

4/. udział 600/1000 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w użytkowaniu wieczystym, działka nr 36/28 o powierzchni 0,5063 ha, położonej w Malczycach, powiat średzki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00044677/3 – za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 8.288,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych).

5/. udział 600/1000 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w użytkowaniu wieczystym, działka nr 63 o powierzchni 0,2000 ha, położonej w Malczycach, powiat średzki, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00044678/0 – za cenę sprzedaży nie mniejszą niż 50.062,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa złote).


●→ Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 28 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.

●→ O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka. 

●→ Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem 71 339 28 09 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@krpfides.pl.  

scroll to top