LIKWIDATOR EKO-BAU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W SMOLCU OGŁASZA PUBLICZNE OTWARTE LICYTACJE NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI SIECI GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ZASILAJĄCEGO OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI LISOWICE WRAZ Z SIECIĄ ROZDZIELCZĄ

ef-68-eko-bau-likwidator-oglasza-licytacje-ardobiejewska.pl-likwidator-sprzeda-siec.jpg

ef-68-eko-bau-likwidator-oglasza-licytacje-ardobiejewska.pl-likwidator-sprzeda-siec.jpg

Likwidator EKO-BAU Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Smolcu ogłasza, że 24 czerwca 2021r. odbędą się publiczne otwarte licytacje na sprzedaż prawa własności sieci gazociągu średniego ciśnienia zasilającego osiedle domów jednorodzinnych w miejscowości Lisowice wraz z siecią rozdzielczą posadowionego w granicach działek nr 129, 130 AM-1, ob. Lutynia 200, 8/5, 8/4, 198/1, 198/3 AM-2 ob. Radakowice, 182/7, 173, 183/1, 183/4, 161 AM-1 ob. Łowęcice, 94/2, 94/4, 94/5 AM-2 ob. Jarząbkowice, 79/1, 62/2, 58, 88, 26/2, 83/1, 18/2, 119, 106/3 AM-1 ob. Jarząbkowice, 516, 279, 278, 517, 262, 528 AM-2 ob. Bogdanowice, 284, 263/10, 306/51, 263/224, 263/498, 275, 308/13 AM-1 ob. Chmielów.

Cena wywołania wynosi 1.812.000,00 zł netto.

Licytacja odbędzie się o godz. 12.00.

Pełny tekst Regulaminu Licytacji, ustalonego zarządzeniem likwidatora Eko-Bau Sp. z o.o. w likwidacji dostępny jest w biurze likwidatora Spółki.

Informacje dotyczące oferowanego gazociągu oraz sposobu przeprowadzenia licytacji można uzyskać pod nr tel. 664 410 040 lub za pośrednictwem e-mail ekobau@syndyk.wroc.pl.

Do licytacji dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki Regulaminu Licytacji.

Likwidator Eko-Bau Sp. z o.o. w likwidacji zastrzega możliwość odwołania licytacji w całości lub w części bez podania przyczyn.

Kontakt – tel. 664 410 040, e-mail ekobau@syndyk.wroc.pl

scroll to top