UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – NA SPRZEDAŻ UDZIAŁ W 1/3 CZĘŚCI WE WSPÓŁWŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 32 PRZY ULICY ŚRÓDMIEJSKIEJ 35 W KALISZU

syndyk-sprzeda-mieszkanie-w-kaliszu-ardobiejewska.pl-syndyk-upadlosci-konsumenckiej-syndyk-sprzeda.jpg

syndyk sprzeda mieszkanie w kaliszu-ardobiejewska.pl-syndyk upadlosci konsumenckiej- syndyk sprzeda.jpg

Syndyk masy upadłości Zuzanny Paprzyckiej sprzeda z wolnej ręki objęty masą upadłości udział
w 1/3 części we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 32 o powierzchni użytkowej 66,40 m2, usytuowany na drugiej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położony w Kaliszu przy ulicy Śródmiejskiej 35, z którą to nieruchomością związany jest udział wynoszący 150/10000 w nieruchomości wspólnej

za kwotę nie niższą niż 34 465,50 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 50/100).

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. osobiście lub drogą pocztową.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura Syndyka.

Regulamin sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: www.ardobiejewska.pl zaś informację o przetargu i przedmiocie sprzedaży pod numerem tel. 71 380 25 16 w godz. 9:00 – 15:00.

scroll to top