BRANŻA ROLNICZA – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA FIRMA LANGNER SŁAWOMIR LANGNER W UPADŁOŚCI OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

syndyk-sprzeda-maszyny-rolnicze-ardobiejewska.pl-branza-rolnicza-syndyk-sprzeda-ruchomosci.jpg

syndyk-sprzeda-maszyny-rolnicze-ardobiejewska.pl-branza-rolnicza-syndyk-sprzeda-ruchomosci.jpg

ardobiejewska.pl
Gazeta Wyborcza Kraj
druk 8.06.2021

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa Firma LANGNER Sławomir Langner w upadłości (NIP: 9910006518) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. MASZYN ROLNICZYCH (m.in. siewnik, widły z „krokodylem”, kultywator, pług, ładowacz czołowy)

2/. OBCIĄŻNIKÓW DO TRAKTORÓW

3/. CAŁOŚCI MAGAZYNU części zamiennych i naprawczych do maszyn rolniczych

4/. URZĄDZEŃ DO DIAGNOSTYKI maszyn rolniczych

5/. CAŁOŚCI MAGAZYNU odzieży roboczej i codziennego użytku

6/. ZESTAWU CZĘŚCI ROWEROWYCH

7/. INNEGO WYPOSAŻENIA warsztatu oraz biura

●→ Z regulaminem przetargu, opisem i oszacowaniem oraz zdjęciami sprzedawanych składników można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248.

●→ Na oględziny sprzedawanych składników można umówić się telefonicznie pod numerem 692 869 248.

●→ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej dla przedmiotów o wartości co najmniej 1.000,00 zł, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 35 1090 2200 0000 0001 0601 1179 najpóźniej w dniu 07 lipca 2021r.

●→ Oferty można złożyć do 07 lipca 2021r. listem poleconym z dopiskiem „V GUp 17/19 – przetarg” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole) lub osobiście na adres Biura Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●→ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty.

●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2021r. o godz. 10:30 w Biurze Syndyka (ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole). ●→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić. ●→ Oferenci z tego tytułu nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

scroll to top