SYNDYK MASY UPADŁOŚCI „PRESKA” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WROCŁAW – WIDAWA

syndyk-ogłasza-przetarg-ardobijewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-we-wroclawiu-widawie.jpg

syndyk-ogłasza-przetarg-ardobijewska.pl-syndyk-sprzeda-nieruchomosc-we-wroclawiu-widawie.jpg

ardobiejewska.pl
Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 8.06.2021

Syndyk masy upadłości „Preska” sp. z o.o. w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem administracyjnym oraz budynkiem magazynowo – produkcyjnym,  położonej we Wrocławiu przy ul Kominiarskiej 42 C, w granicach  działek gruntu numer 16/5 oraz 16/8, AM-22 obręb Widawa  o łącznej powierzchni 4319 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą WR1K/00126046/3,

Cena wywoławcza nieruchomości została wskazana w ogłoszeniu o sprzedaży nieruchomości spółki „Preska” sp. z o.o. w upadłości i wynosi 3.135.000 zł (trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego i ewentualnej uzupełniającej aukcji.     Oferty pisemne, w języku polskim, w zaklejonych kopertach, z dopiskiem „PRZETARG PRESKA”, złożone  mają być osobiście, przesyłką kurierską lub listem poleconym (decyduje data wpływu) do dnia 30 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka Łukasza Welcer, ul. Rakietowa 11/11, 54 – 615 Wrocław.

Kontakt – tel. 609 496 187, e-mail – kancelaria@welcer.pl

Szczegółowy regulamin poniżej

scroll to top