SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPÓŁKI POLSKIE CENTRUM ZDROWIA GÓRA ŚLĄSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z/S WE WROCŁAWIU OGŁASZA, ZE SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI PRZEDSIĘBIORSTWO – SZPITAL WRAZ Z WYPOSAŻENIEM UL. HIRSZFELDA – GÓRA – WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

syndyk-sprzeda-szpital-wraz-z-wyposazeniem-ardobiejewska.pl-syndyk-oglasza-syndyk-komunikaty-ogloszenia-przetargi-z-wolnej-reki-ruchomosci-nieruchomosci-1-1.jpg

syndyk-sprzeda-szpital-wraz-z-wyposazeniem-ardobiejewska.pl-syndyk-oglasza-syndyk-komunikaty-ogloszenia-przetargi-z-wolnej-reki-ruchomosci-nieruchomosci-1-1.jpg

ardobiejewska.pl
Gazeta Wyborcza Kraj
druk 29.06.2021

Syndyk masy upadłości spółki Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. w upadłości z/s we Wrocławiu, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłej spółki, za cenę nie mniejszą niż 1.490.000,00 zł netto (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w skład którego wchodzą :

1/. PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Góra, obręb 0001 Góra, ul. Hirszfelda 8, działki ewidencyjne o nr 1028/3, 1036/15, o powierzchni 8.834 m2, dla których to składników Sąd Rejonowy w Głogowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00092733/9,

2/. RUCHOME ŚRODKI TRWAŁE i przedmioty niskocenne w postaci sprzętu medycznego oraz sprzętu towarzyszącego stanowiącego wyposażenie szpitala przy ul. Hirszfelda 8 w Górze, wymienione w spisie inwentarza (pozycje 1-530 z załącznika nr 2 do opisu i oszacowania przedsiębiorstwa upadłego).

●→ Operaty szacunkowe oraz regulamin sprzedaży można otrzymać drogą elektroniczną kierując zapytania pod adresem mariusz.kowalski@kancelariahabuda.pl lub pod numerem telefonu 691 833 855 (kontakt w godzinach 8-16 w dni robocze). ●→ Przedmiot sprzedaży można oglądać wyłącznie po telefonicznym umówieniu się. ●→ Oferty w zamkniętych kopertach opisane w sposób określony w regulaminie sprzedaży należy składać w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu do dnia 19.08.21 r. do godz. 14:00. ●→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.21 r. o godz. 12.00 w kancelarii syndyka przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 91 we Wrocławiu. ●→ Tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży, w tym wymagania dotyczące składanych ofert, określone są w regulaminach sprzedaży. ●→ Sprzedaż może zostać odwołana z przyczyn epidemiologicznych.

Kontakt – tel. 691 833 855, e-mail – mariusz.kowalski@kancelariahabuda.pl

scroll to top