SYNDYK MASY UPADŁOŚCI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM TERESY STATKIEWICZ OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI W SZCZAWINIE, GMINA STRZEGOM, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-ardobiejewska.pl-szczawin.jpg

syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-ardobiejewska.pl-szczawin.jpg

ardobiejewska.pl
Gazeta Wyborcza Wrocław
drobne – druk 20.07.2021

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Teresy Statkiewicz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w drodze przetargu wchodzący w skład masy upadłości udział w 1 / 12 części (przypadającego w szczególności na niewyodrębniony prawnie lokal mieszkalny do faktycznego używania) we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej przy Alei Lipowej 77 w Szczawinie (gmina Strzelin), stanowiącej działki nr 218 / 1 i nr 218 / 2 (AM – 1, obręb nr 0030  Szczawin, nr jedn. rej.: G88), o łącznej powierzchni 0,1079 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z zabudową towarzyszącą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1T / 00006544 / 5

za kwotę nie niższą niż cena oszacowania 57.283,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote).

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. osobiście lub drogą pocztową na adres biura syndyka ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się we Wrocławiu przy  ul. Sienkiewicza 81/3 oraz telefonicznie pod numerem 71 380 25 16 w godz. 9:00 16:00 oraz na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl

scroll to top