WYPRZEDAŻ STANÓW MAGAZYNOWYCH – SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ZAKŁADÓW NAPRAWCZYCH TABORU KOLEJOWEGO W OLEŚNICY S.A. W UPADŁOŚCI SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI ATRAKCYJNEGO TOWARU Z BRANŻY KOLEJOWEJ

syndyk-zntk-w-olesnicy-sa-sprzeda-ruchomosci-ardobiejewska.pl-zntk-sa-atrakcyjne-mienie-na-sprzedaz.jpg

syndyk-zntk-w-olesnicy-sa-sprzeda-ruchomosci-ardobiejewska.pl-zntk-sa-atrakcyjne-mienie-na-sprzedaz.jpg

Syndyk masy upadłości  Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Oleśnicy S.A. w upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki atrakcyjnego towaru z branży kolejowej

1/. Mienie znajduje się w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20 i ujęte jest w 60 pakietach umieszczonych na stronie: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1w_13VdBA5sqikKdbUMNI9y5FUJAjS0_Y

2/. Zdjęcia mienia można oglądać na stronie: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1e1GPvgz1eccvbSBBmHjwAOJRnCnzu9F-

3/. W skład mienia wchodzi m.in.

asortyment elektryczny taki jak: akumulatory, amperomierze, agregaty, bezpieczniki,  woltomierze, moduły, piny, złączki, diody etc

blachy, druty, cewki, hamulce, koła, liny, pręty, łożyska, sprężyny, szyny, śruby etc.

4/. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 507 865 492, 572-677-330 w godz. od 11:00 do 15:00.

5/. Mienie będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać w miejscu jego składowania tj. w Oleśnicy przy ul. Moniuszki 20, w godz. od 10:00 do 14:00 jedynie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.

6/. Mienie można kupować zarówno pojedynczo jak i w pakietach, jednakże pierwszeństwo w zakupie mają oferty składane na pełne pakiety.

7/. W razie złożenia oferty na nabycie pakietów przewidziane są nw. bonifikaty:

2 pełne pakiety mienia – bonifikata w wysokości 5% wartości pakietów,

3 (lub więcej) pełne pakiety mienia – bonifikata w wysokości 10% wartości pakietów.

Bonifikata udzielana jest od wartości pakietu opublikowanego na stronie wskazanej w pkt 1 wg stanu na dzień złożenia oferty. Bonifikatom nie podlega pakiet oznaczony numerem 13.

8/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z załącznikiem (dostępnymi pod linkiem wskazanym w pkt 1), zawierającej cenę netto nie niższą niż cena netto wskazana w pakietach ruchomości dostępnych pod linkiem wskazanym w pkt 1.

9/. Po przesłaniu zeskanowanej oferty na adres biuro@syndyk.info, podpisanej przez osoby uprawnione statutowo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, oferent otrzyma potwierdzenie, które artykuły znajdują się na stanie magazynowym.

10/. Po spełnieniu kryterium ceny oraz złożeniu oferty według wzoru, oferent otrzyma fakturę proforma na ruchomości wymienione w ofercie, płatną w terminie 3 dni.

11/. Po uregulowaniu płatności za fakturę proforma wystawiona zostanie faktura VAT wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym potwierdzającym przeniesienie własności zakupionych ruchomości.

12/. Ruchomości należy odebrać w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Po upływie ww. terminu na kupującego przechodzą wszelkie obciążenia związane z przechowywaniem ruchomości oraz ryzyko jej przepadku lub uszkodzenia.

13/. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.

scroll to top