ZARZĄDCA W POSTĘPOWANIU SANACYJNYM OGŁASZA NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH JEDNĄ CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ – BIESTRZYKÓW – GMINA SIECHNICA, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

zarzadca-sprzeda-nieruchomosc-przemyslowa-1-ardobiejewska.pl-zarzadca-sprzeda-nieruchomosci-zabudowane-biestrzykow.jpg

zarzadca-sprzeda-nieruchomosc-przemyslowa-1-ardobiejewska.pl-zarzadca-sprzeda-nieruchomosci-zabudowane-biestrzykow.jpg

ardobiejewska.pl
Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 17.07.2021

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych – sygn. akt VIII GRs 3 / 18) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego, nieruchomości stanowiących jedną całość gospodarczą:

– prawa własności gruntu w granicach zabudowanej działki nr 52/6 o powierzchni 7.110 m2, położonej w Biestrzykowie, objętej – prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych – księgą wieczystą nr WR1O/00013923/4,

– prawa własności gruntu w granicach zabudowanej działki nr 52/19 o powierzchni 1.253 m2, położonej w Biestrzykowie, objętej – prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych – księgą wieczystą nr WR1O/00037590/4,

za cenę nie niższą niż 3.000.000 zł netto (słownie: trzy miliony złotych netto).

Informację o przedmiocie sprzedaży  i regulaminie przetargu można uzyskać pod nr telefonu 511 350 229, 502 575 147 od poniedziałku do piątku w godz. 10-14, oraz drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na e-mail: biuro@pragos.pl

Oferty zakupu należy składać do dnia 29 września 2021 r. do godz. 14 w sposób określony w Regulaminie.

Kryterium wyboru nabywcy jest najwyższa zaoferowana cena.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 września 2021 r. o godz. 12.

Informacje – tel. 511 350 229, 502 575 147, e-mail – biuro@pragos.pl

Zarządca PRAGOS Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ( KRS 0000595858) – zarządca w postępowaniu sanacyjnym Henryka Siwka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakłady Metalowe „Siwek” Henryk Siwek w Biestrzykowie

scroll to top