LIKWIDATOR PRZEDSIĘBIORSTWA „MIDREX” MICHALAK WIESŁAW, MICHALAK DANIJA SP. J. W LIKWIDACJI OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GRODKOWIE (WOJ. OPOLSKIE) I W OŁAWIE (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

likwidator-sprzeda-nieruchomosci-ardobiejewska.pl-likwidator-oglasza-przetarg-likwidator-midrex.jpg

likwidator-sprzeda-nieruchomosci-ardobiejewska.pl-likwidator-oglasza-przetarg-likwidator-midrex.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 24.08.2021

Likwidator przedsiębiorstwa „Midrex” Michalak Wiesław, Michalak Danija Sp. J. w likwidacji (KRS: 144997) ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. NIERUCHOMOŚCI położonych przy ul. Cichej w mieście Grodków, w powiecie brzeskim w woj. opolskim, stanowiących działkę nr 256/2 zapisaną w KW nr OP1N/00019837/6, działkę nr 256/3 zapisaną w KW nr OP1N/00007121/7, działkę nr 256/7 zapisaną w KW nr OP1N/00045662/9 jako jeden kompleks – za cenę wywoławczą 565.475,00 zł NETTO.

2/. NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. 3 Maja w mieście Oława, w powiecie oławskim w woj. dolnośląskim, stanowiącej działkę nr 7/3 zapisaną w KW WR1O/00056766/8 – za cenę wywoławczą 361.015,00 zł NETTO.

●▬ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek spółki nr 98 1750 1194 0000 0000 1233 7078 najpóźniej w dniu 28 września 2021 r. ●▬ Oferty można złożyć do 28 września 2021r. listem poleconym z dopiskiem „Midrex – przetarg” na adres Biuro Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście w Biurze Syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●▬  W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ●▬ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021 r. o godz. 11:30 w Biurze Syndyka, ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ●▬ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem można zapoznać się na stronie internetowej likwidatora www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ●▬ Na każdym etapie postępowania przetargowego likwidator może od przetargu odstąpić. ●▬  Oferenci z tego tytułu nie maja prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Informacje – tel. 692 869 248

scroll to top