SYNDYK MASY UPADŁOŚCI OPOLSKICH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU LNIARSKIEGO LINOPŁYT S. A. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ UL. FABRYCZNA 4, 46-250 WOŁCZYN, OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – WOŁCZYN – WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-przetarg.jpg

syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomosci-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-przetarg.jpg

Gazeta Wyborcza Kraj
druk 24.08.2021

Syndyk masy upadłości Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego LINOPŁYT S. A. w likwidacji w upadłości z siedzibą ul. Fabryczna 4, 46-250 Wołczyn, NIP: 7510002444, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

1/. UDZIAŁU 9087/10000 W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej na działce nr 675 z m. 8 obręb Wołczyn–miasto, Wołczyn ul. Młyńska 18 (Rzeczna 11,13) opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00059886/2 – cena wywoławcza wynosi 250.000,00 zł.

2/. PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO działki nr 751 z mapy 9. obręb Wołczyn o obszarze 1,6431 ha, zabudowana, opisana w księdze wieczystej nr OP1U/00016318/7 – cena wywoławcza wynosi 40.500,00 zł.

■→ Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które winno wpłynąć na rachunek funduszu masy upadłości nr 92 1090 2138 0000 0001 3413 9438 najpóźniej w dniu 28 września 2021r. ■→  W przypadku oferty na kilka nieruchomości wpłacone wadium musi być sumą wadiów cząstkowych. ■→ Oferty można złożyć do 28 września 2021r. listem poleconym z dopiskiem „LINOPŁYT – przetarg nieruchomości” na adres Biuro Syndyka Masy Upadłości ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ■→ W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się dzień otrzymania oferty. ■→ Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2021r. o godz. 11:00 w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole. ■→ Z regulaminem przetargu oraz opisem i oszacowaniem nieruchomości można zapoznać się na stronie internetowej syndyka www.syndyk.opole.pl w zakładce „Przetargi” lub osobiście w Biurze Syndyka ul. Światowida 2 p. 20, 45-325 Opole, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 692 869 248. ■→ Na każdym etapie postępowania przetargowego syndyk może od przetargu odstąpić tak w części jak i w całości. ■→ Oferenci z tego tytułu  nie mają prawa do roszczenia jakichkolwiek pretensji.

Informacje – tel. 692 869 248, www.syndyk.opole.pl

scroll to top