SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TULCON SA WE WROCŁAWIU SPRZEDA LOKALE UŻYTKOWE PRZY AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH W WARSZAWIE

syndyk-sprzeda-lokale-użytkowe-w-warszawie-ardobiejewska.pl-lokale-użytkowe-w-warszawie.jpg

syndyk-sprzeda-lokale-użytkowe-w-warszawie-ardobiejewska.pl-lokale-użytkowe-w-warszawie.jpg

Gazeta Wyborcza Warszawa
druk 24.08.2021

Syndyk masy upadłości Tulcon SA we Wrocławiu (KRS 0000183664), informuje o rozpoczęciu procedury sprzedaży następujących składników :

1/. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 25 położonego w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW: WA6M/00443781/4,

za kwotę nie niższą niż 790.900 zł netto,

2/. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego nr 48 położonego w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW: WA6M/00443779/7,

za kwotę nie niższą niż 552.200 zł netto

●→ Informacje dotyczące przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży jak i samej procedury, można uzyskać w kancelarii syndyka w Ślęzie przy ul. Akacjowej 4N lok 2/13, tel. 609 14 68 34, 71 715 11 37 – lwojcikowski.integersa@gmail.com, biuro@mbkkancelaria.pl. ●→ Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – TULCON nieruchomości ” należy składać w kancelarii syndyka w terminie do 29 września 2021 roku. ●→ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Informacje – tel. 609 14 68 34, 71 715 11 37 – lwojcikowski.integersa@gmail.com, biuro@mbkkancelaria.pl

scroll to top