SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TULCON SA WE WROCŁAWIU NA SPRZEDA SAMOCHODY OSOBOWE I CIĘŻAROWE, SPRZĘT BUDOWLANY, ŻURAWIE WIEŻOWE

branża-budowlana-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-ruchomosci.jpg

branża-budowlana-ardobiejewska.pl-syndyk-sprzeda-ruchomosci.jpg

Gazeta Wyborcza Wrocław
druk 31.08.2021

Syndyk masy upadłości Tulcon SA we Wrocławiu (KRS 0000183664), informuje o rozpoczęciu

kolejnego etapu procedury sprzedaży z wolnej ręki składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości, a w szczególności: samochodów osobowych, ciężarowych, sprzętu budowlanego,

materiałów budowlanych oraz żurawi wieżowych.

●→ Szczegółowe informacje wraz z wykazami dotyczącymi przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży jak i samej procedury, można uzyskać w kancelarii syndyka w Ślęzie przy ul. Akacjowej 4N lok 2/13, oraz telefonicznie pod numerem  609 146 834, e-mail – biuro@mbkkancelaria.pl. lwojcikowski.integersa@gmail.com,●→ Oferty z dopiskiem “Sprzedaż – TULCON” należy składać w kancelarii syndyka w terminie do 29 września 2021 roku. ●→ Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Informacje – tel.  609 146 834, e-mail – biuro@mbkkancelaria.pl. lwojcikowski.integersa@gmail.com

scroll to top