SYNDYK MASY UPADŁOŚCI TERESY STATKIEWICZ OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPRZEDA W DRODZE PRZETARGU UDZIAŁ 1 / 12 CZĘŚCI WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ PRZY ALEI LIPOWEJ 77 W SZCZAWINIE – GMINA STRZELIN, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomoscu-w-szcawienie-ardobiejewska.pl_.jpg

syndyk-sprzeda-udzial-w-nieruchomoscu-w-szcawienie-ardobiejewska.pl_.jpg

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Teresy Statkiewicz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w drodze przetargu wchodzący w skład masy upadłości udział w 1 / 12 części (przypadającego w szczególności na niewyodrębniony prawnie lokal mieszkalny do faktycznego używania) we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej przy Alei Lipowej 77 w Szczawinie (gmina Strzelin), stanowiącej działki nr 218 / 1 i nr 218 / 2 (AM – 1, obręb nr 0030  Szczawin, nr jedn. rej.: G88), o łącznej powierzchni 0,1079 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z zabudową towarzyszącą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1T / 00006544 / 5

za kwotę nie niższą niż 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści  dziewięć tysięcy złotych).

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki regulaminu w terminie do dnia 28 września 2021 r. osobiście lub drogą pocztową na adres biura syndyka ul. Sienkiewicza 81/3, 50-348 Wrocław.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.

Szczegółowe informacje oraz regulamin przetargu można uzyskać w biurze syndyka mieszczącym się we Wrocławiu przy  ul. Sienkiewicza 81/3 oraz telefonicznie pod numerem 71 380 25 16 w godz. 9:00 16:00 oraz na portalu www.ardobiejewska.pl

scroll to top