SYNDYK MASY UPADŁOŚCI BIURA OCHRONY „RANGER” SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWO- REKREACYJNY „GAJBÓR” – GAJ – WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

syndyk-sprzeda-osrodek-wypoczynkowy-ardobiejewska.pl-gajk-powiat-mogilno-woj.-kujawsko-pomorskie.jpg

syndyk-sprzeda-osrodek-wypoczynkowy-ardobiejewska.pl-gajk-powiat-mogilno-woj.-kujawsko-pomorskie.jpg

Gazeta Wyborcza
Bydgoszcz-Toruń
druk 28.09.2021

Syndyk masy upadłości Biura Ochrony „Ranger” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gaj 40, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 64/4 o powierzchni 0,1000 ha oraz działki o numerze ewidencyjnym 394 o powierzchni 0,0263 ha, obręb Gaj, jednostka ewidencyjna Jeziora Wielkie, AM-1, zabudowaną budynkiem ośrodka wypoczynkowego/szkoleniowo-rekreacyjnego Gajbór, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mogilnie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00006846/2,

za cenę sprzedaży nie mniejszą (netto) niż 613.615,00 zł (słownie: sześćset trzynaście tysięcy sześćset piętnaście złotych).

●→ Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie ofert spełniających warunki Regulaminu sprzedaży w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. do godz. 16.00 pod adres: Kancelaria syndyka ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, 53-238 Wrocław, osobiście lub drogą pocztową.

●→ O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Kancelarii syndyka.

●→ Termin oględzin nieruchomości został wyznaczony na dzień 22 października 2021 roku, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

●→ Dodatkowe informacje o przetargu oraz Regulamin sprzedaży można uzyskać w Kancelarii syndyka we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7 lok. 107, telefonicznie pod numerem 71 339 28 09 lub drogą elektroniczną pod adresem: biuro@krpfides.pl.   

scroll to top